Nyheder oktober 2019

Nye bøger

Anerkendende læsning – læseteknik for pædagogstuderende / Hanne Hede Jørgensen .- Kbh. : Akademisk Forlag, 2018
pædagogik; læseteknik; for pædagoguddannelse

Billeder fra en anden verden – De Kellerske Anstalters historie / Poul Duedahl .- [ Kbh.] : Gad, 2019
psykisk udviklingshæmmede; åndssvageforsorg; social forsorg; historie; ; ; billedværker

Co-teaching – samarbejde om undervisning / Andy Højholdt .- [Kbh.] : Hans Reitzel, 2018
tværfaglighed; tværfagligt samarbejde; inklusion; inkluderende pædagogik; pædagogisk arbejde; undervisning; co-teaching; for pædagoguddannelse; for læreruddannelse; for pædagoger; for lærere

Den ængstelige personlighed / Nana Lund Nørgaard | Sebastian Simonsen .- Kbh. : Hans Reitzel, 2019

Det gode børneliv for 0-2-årige – det pædagogiske grundlag forklaret / Ida Elbæk .- Frederikshavn : Dafolo, 2019
daginstitutioner; vuggestuer; dagpleje; børnehaver; pædagogik; pædagogisk arbejde; for pædagoger; for pædagoguddannelse

Det ved vi om science, bæredygtighed og matematisk opmærksomhed / Stig Broström | Thorleif Frøkjær .- Frederikshavn : Dafolo, 2018
daginstitutioner; pædagogisk arbejde; børns udvikling; læring; naturvidenskab; matematik; bæredygtighed; for pædagoger

Det vi ved om æstetiske læreprocesser – / Julie Borup Jensen .- Frederikshavn : Dafolo, 2019
daginstitutioner; pædagogisk arbejde; æstetik; læring; læreprocesser; for pædagoger

Farmakologi / Inge Olsen | Susanne Piilgaard Hallin .- Kbh. : Munksgaard, 2019
farmakologi; lægemidler; sygepleje; lærebøger; for sygeplejerskeuddannelse

Forældrenes betydningsfulde rolle i dagtilbud – refleksioner og værktøjer til bestyrelser og forældreråd / Kirsten Birk Lassen .- Frederikshavn : Dafolo, 2019
daginstitutioner; forældrebestyrelser; forældresamarbejde; samarbejde; for forældrebestyrelser; for forældreråd

Hjertebank – alt om kroppens vigtigste organ / Johannes Hinrich von Borstel .- Kbh. : People’sPress, 2019
hjertet

Håndbog i sygepleje – kirurgi / Camilla Paaske .- Kbh. : FADL, 2019
sygepleje; kirurgi; håndbøger; for sygeplejersker; for sygeplejerskeuddannelse

Håndbog i sygepleje – lever, mave og tarm / Palle Bager | Pia Holm .- Kbh. : FADL, 2019
sygepleje; leversygdomme; mavesygdomme; tarmsygdomme; håndbøger; for sygeplejersker; for sygeplejerskeuddannelse

Kritisk pædagogik for pædagoger – social retfærdighed for børn og unge / Üzeyir Tireli | Jens Christian Jacobsen .- [Kbh.] : Akademisk Forlag, 2019
pædagogik; kritisk pædagogik; pædagogisk arbejde; social retfærdighed; for pædagoger; for pædagoguddannelse; for lærere

Livet med demens i eget hjem – en guide til pårørende om love, regler og muligheder for støtte og hjælp .- [Kbh.][[Blegdamsvej 9, 2100 Ø]] : Nationalt Videnscenter for Demens, 2019
demens; demente; pårørende; for pårørende

Med andre øjne – om service, design og servicedesign / Søren Bechmann | Mette Mikkelsen .- København : Hans Reitzels Forlag, 2019
servicesektoren; service; designdefinitionerserviceydelser; design; servicedesign; virksomheder

Når du skal handle på en anden persons vegne – en guide til pårørende til mennesker med demens .- [Kbh.][[Blegdamsvej 9, 2100 Ø]] : Nationalt Videnscenter for Demens, 2019
demente; pårørende; fuldmagter; fremtidsfuldmagter; værgemål; for demente; for pårørende

Når hukommelsen svigter – redskaber og gode råd til kommunikation og aktiviteter i hverdagen med demens .- [Kbh.][[Blegdamsvej 9, 2100 Ø]] : Nationalt Videnscenter for Demens, 2019
demens; demente; pårørende; for demente; for pårørende

Når maden tager magten – en bog om spiseforstyrrelser / Bille Sterll .- Kbh. : Pressto, 2019
spiseforstyrrelser; behandling; unge; forældre-barn-forholdet; for forældre; for pårørende; for unge

Online kommunikation – en introduktion / Hans-Christian Christiansen | Gitte Rose .- [Kbh.] : Hans Reitzel, 2019
kommunikation; digital kommunikation; medier; digitale medier; internet; undervisningsmaterialer; for erhvervsakademiuddannelse; for diplomuddannelse; for professionsbacheloruddannelse; for universitetsuddannelse

Patientinddragelse – politik, profession og bruger / Kim Jørgensen .- [Frederiksberg] : Samfundslitteratur, 2019

Psykologiske udfordringer og reaktioner – til pårørende til mennesker med demens / Henrik Brogaard .- [Kbh.][[Blegdamsvej 9, 2100 Ø]] : Nationalt Videnscenter for Demens, 2019
demens; demente; pårørende; for demente; for pårørende

Tilbage til naturen – en bog om naturterapi / David B. R. Camacho | Sanne Rimpler | Anette Wiklund .- [Odense] : Hedwig, 2019
naturterapi; naturen; psykisk sundhed; helbred; natursyn

Nye romaner, biografier, noveller og digte

Barnet – roman / Kjersti Annesdatter Skomsvold .- [Kbh.] : Grif, 2019
kærlighed; moderskab; ensomhed; familien; dannelsesromaner; udviklingsromaner; ;

Jeg er autist – en kat i en verden af hunde / Hildur Grauslund Nielsen .- Kbh. : Gyldendal, 2019
Aspergers syndrom; autisme; sygehistorier; erindringer; barndomserindringer

Nye børnebøger

Cirkel / Mac Barnett | Jon Klassen .- Kbh. : Jensen & Dalgaard, 2019
former; regler; lege; venskab; for 3 år; for 4 år; for 5 år

Hit med Anton / Gitte Skyum Kjøge | Bente Bech | Birgitte Flarup .- [Kbh.] : Special-pædagogisk Forlag, 2019
lyde; dyr; bogstaver; begrebsindlæring; gå på opdagelse; rim; pegebøger; for 1 år; for 2 år; for 3 år

Nye links i basen

Robotter / Anne Anthon Andersen, 2019
robotter; servicerobotter; automation; kunstig intelligens; teknologisk udvikling; samfundsudvikling; etik

Seksuel identitet sent i livet -ældre homo- og biseksuelles sociale vilkår i Danmark .- Kbh. : Fonden Ensomme Gamles Værn, 2019
ældre; lesbiske; bøsser; biseksuelle; homoseksualitet; LGBT; seksualitet

Andre materialer

Værktøjskassen – støtte til et liv med demens til fagpersoner .- Kbh. : Nationalt Videnscenter for Demens, 2019
demens; samtalehjulet; alzheimer

Print Friendly, PDF & Email