Nyheder marts 2020

Skolens fysiske bibliotek er lige nu lukket på grund ad corona/COVID-19. Derfor er månedens nyhedsliste udelukkende nye links i basen.

Kortlægning af viden om grupper af udsatte ældre borgere med særlige behov
Rambæll, 2020.
Der findes begrænset viden om, hvilke behov socialt udsatte ældreborgerehar, og samtidig er denne gruppe voksende ligesom den øvrige ældregruppe. Denne kortlægning har til formål at af-dække, hvilke pleje-og omsorgsmæssige behov udsatte ældre har, samt præsentere eksempler på inspirerende indsatseri 10 udvalgte kommuner.
Net dokument

Regler om brug af magt : til fagpersoner over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. 2. udgave.
Socialstyrelsen, 2019. 41 s.
Emneord: magtanvendelse | social forsorg | tvang | lovgivning
PDF-format

Regler om brug af magt : til borgere og pårørende over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. 2. udgave.
Socialstyrelsen, 2019. 41 s.
Emneord: magtanvendelse | social forsorg | tvang | lovgivning
PDF-format

Regler om brug af magt : til myndighedspersoner over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. 2. udgave.
Socialstyrelsen, 2019. 59 s.
Emneord: magtanvendelse | social forsorg | tvang | lovgivning
PDF-format

Ældres sundhed og trivsel
Ældreprofilen 2019 er baseret på sundheds- og sygelighedsundersøgelserne, de nationale sundhedsprofiler og udvalgte registre / Caroline Klint Johannesen | Anne Illemann Christensen | Michael Davidsen.
Sundhedsstyrelsen, 2019.
Rapporten giver en beskrivelse af sundhed og trivsel blandt ældre i Danmark samt viser udviklingen over tid.
Emneord: sundhed | helbred | ældre | trivsel
PDF-format

Faktalink
Børnehjem i Danmark / Martine Stock, 2020.Da de første børnehjem i Danmark åbnede omkring 1850, var de ganske anderledes end børnehjem i dag. Her blev forældreløse, vanskelige og fattige børn sendt hen. Op gennem 1900-tallet skete der en ændring i samfundets syn på børn, og det medførte en politisk udvikling, som langsomt forbedrede forholdene på børnehjemmene. Langt op i tiden var der dog på en række børnehjem meget barske forhold, og mange børnehjemsbørn fik en brutal opvækst. Mange blev udsat for afstraffelse, andre voldsomme former for mishandling og seksuelle overgreb. I dag bor de fleste anbragte børn i Danmark ikke på børnehjem, men i familiepleje. Der findes dog stadig børnehjem – eller døgninstitutioner, som de kaldes i dag. Her bor der især børn, som har brug for en mere specialiseret støtte, end det typisk er muligt at give i en plejefamilie.

Faktalink
Krop og idealer / Anne Anthon Andersen, 2018. Danskerne dyrker fitness, løbetræning og yoga og topper listen over de mest fysisk aktive i Europa. Stadigt flere supplerer træningen med slanke- og sunhedskure i kampen om at opnå et bestemt kropsideal, mens andre dyrker kroppen ved at udsmykke den med tatoveringer, og piercinger eller forskellige skønhedsoperationer. På de sociale medier udstilles kroppen ofte som et symbol på succes.

Print Friendly, PDF & Email